Warning: include(images/social.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/webma/domains/wilk.travel.pl/public_html/wp-content/themes/tourpackage-v2-00/functions.php on line 160

Warning: include(images/social.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/webma/domains/wilk.travel.pl/public_html/wp-content/themes/tourpackage-v2-00/functions.php on line 160

Warning: include(): Failed opening 'images/social.png' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home/webma/domains/wilk.travel.pl/public_html/wp-content/themes/tourpackage-v2-00/functions.php on line 160
WILK Apartamenty » Regulamin
apartamentywilk@gmail.com
783-114-756 lub 513-615-297

I. Postanowienia ogólne

1. Pobyt na terenie Apartamentów oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.

2. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych.

3. NIE ZEZWALA SIĘ na organizację wieczorów kawalerskich i panieńskich, oraz innych spotkań masowych, na terenie Apartamentów.

II. Warunki rezerwacji

1. Rezerwacja ustalana jest telefonicznie lub mailowo.

2. Rozmowa telefoniczna/ wiadomości mailowe stanowią WSTĘPNĄ rezerwację.

3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości podanej przez personel.

III. Zasady zakwaterowania

1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania w Apartamentach zgodnie z cennikiem usług i warunkami rezerwacji.

2. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 10.00 dnia następnego.

3. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:

– dokonania meldunku,

– wniesienia opłat za pobyt w Apartamentach

4. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:

– będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

– które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,

– które nie poinformowały kierownictwa o organizacji imprez zorganizowanych( wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie, zakończenia szkoły itd.).

5. Przekazanie i zdanie Apartamentu następuje w obecności personelu.

6. Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania.

7. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje dorobieniem go na własny koszt lub uiszczeniem przez Gościa opłaty w wysokości 100 zł.

8. W Apartamentach zabrania się w szczególności:

– palenia tytoniu,

– wynoszenia  przedmiotów stanowiących ich wyposażenie ( np. meble, pościel),

– pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.

 

 

IV. Przepisy porządkowe

1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu oraz innych Gości.

2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 07.00 rano.

3. Osoby zakłócające spokój i porządek w Apartamentach mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

4. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.

5. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Apartamentów. Ewentualne trwalsze zabrudzenia lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi.

5. Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Apartamentów.

V. Zasady pobytu zwierząt

1. Zezwalamy na pobyt w naszych Apartamentach zwierząt domowych z wyjątkiem zwierząt: agresywnych, chorych, jadowitych.
2. Właściciele zwierząt zobowiązani są do:

– posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia,

– zapewnienia swojemu zwierzęciu niezbędnych materiałów przeznaczonych na legowisko,

– sprzątania po nim nieczystości,

– wyprowadzania czworonoga na smyczy.

VI. Postanowienia końcowe

1. Goście korzystający z usług Apartamentów zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych.

2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Apartamentów. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2018.